Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Newsy
2014/12/30 12:17:18
Przegląd polskich platform finansowania społecznościowego

Moda na finansowanie społecznościowe (Crowdfunding) w ostatnich latach dotarła również do Polski. A że popyt rodzi podaż tak i u nas spowodowało to pojawienie się platform crowdfundingowych, które oferują możliwość prezentacji projektu i zebrania środków na realizację zaplanowanego pomysłu. Poniżej prezentujemy zestawienie kilku polskich platform finansowania społecznościowego.

Serwis: www.beesfund.com

Właściciel:

Beesfund S.A.
ul. Rakowiecka 41 lok. 16
00-586 Warszawa
biuro@beesfund.com

Beesfund

Rodzaje projektów:

Każdy projekt o charakterze biznesowym lub społecznym nie naruszający przepisów prawa z wyłączeniem projektów o charakterze charytatywnym.

Minimalne parametry prezentacji projektu:

Opis projektu, określenie celu finansowego, opracowanie od 2 do 10 bonusów dla wspierających, określenie czasu trwania zbiórki, podanie danych kontaktowych, min. 1 zdjęcie lub 1 video prezentujący pomysłodawcę i projekt.

Minimalny cel finansowy:

Brak.

Czas trwania zbiórki:

2 - 16 tygodni

Opłaty:

Prowizja platformy: 6,9% zebranej kwoty

Prowizje od wpłaty: do 3,5% wpłacanej kwoty

Usługi dodatkowe:

 • obsługa prawna;
 • zakładanie spółek kapitałowych;
 • usługi marketingowe;
 • usługi PR;
 • copywriting i projektowanie nagród;

Serwis: www.crowdcube.pl

Właściciel:

Crowdcube Sp. z o.o. 
Al. Gen. J. Hallera 180/18
53-203 Wrocław
crowdcube@crowdcube.pl

Crowdcube

Rodzaje projektów:

Inwestycje kapitałowe w spółki.

Minimalne parametry prezentacji projektu:

Informacje o spółce, opis projektu, biznesplan, 3-letnia prognoza finansowa.

Minimalny cel finansowy:

15 000 zł.

Czas trwania zbiórki:

Brak danych.

Opłaty:

Opłata administracyjna (analiza dokumentów finansowych, bieżąca opieka nad projektem ze strony Crowdcube) - wnoszona po zatwierdzeniu Projektu do publikacji w Serwisie: 499 zł netto

Prowizja platformy: 8% zebranej kwoty netto

Opłaty za usługi prawne - po uzyskaniu finansowania: 1 300 zł netto

Prowizje od wpłaty: zgodnie z taryfą operatora

Usługi dodatkowe:

 • obsługa prawna

Serwis: www.fundujesz.pl

Właściciel:

Akademickie Stowarzyszenie Edukacji Samorządowej działające przy Uniwersytecie Warszawskim
ul. Wiejska 12
00-490 Warszawa
uwagi@fundujesz.pl

Fundujesz

Rodzaje projektów:

Platforma skupia się wyłącznie na finansowaniu społecznościowym projektów prowadzonych przez organizacje pozarządowe, komitety społeczne, kluby sportowe oraz grupy nieformalne które mają na celu: przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, wyrównywanie szans, próbę rozwiązania jakieś istotnego problemu społecznego, rozwój społeczności. Poprzez organizację warsztatów, zajęć, konkursów, festiwali, wystaw, kiermaszów, rewitalizacji budynków, miejsc spotkań ważnych dla społeczności, akcji społeczno-informacyjnych, itp.

Nie są obsługiwane projekty mające charakter bezpośredniego wsparcia danej osoby np. zbiórka na operację czy rehabilitację.

Minimalne parametry prezentacji projektu:

Wszystkie projekty muszą mieć określony swój początek i koniec oraz oferować nagrodę za wsparcie. W grę nie wchodzą bony rabatowe, losy na loterię czy środki finansowe. Nagrody dla osób, które wesprą projekt muszą być ciekawe i dopasowane do celów i specyfiki danego działania.

Minimalny cel finansowy:

Brak

Czas trwania zbiórki:

Maksymalnie 90 dni.

Opłaty:

Prowizja platformy: 5,5% zebranej kwoty

Prowizje od wpłaty: 2,5% zebranej kwoty

Usługi dodatkowe:

Brak


Serwis: www.ideowi.pl

Właściciel:

Ideowi Sp. z o.o.
Plac Kilińskiego 2
35-005 Rzeszów
kontakt@ideowi.pl

Ideowi

Rodzaje projektów:

 1. Finansowanie społecznościowe.
 2. Finansowanie udziałowe.

Minimalne parametry prezentacji projektu:

Tytuł i opis projektu wraz z ewentualnymi załącznikami, cel finansowy oraz minimalny zapis w projekcie, przedmiot oferty lub warunki nabycia udziałów w spółkach realizujących projekt

Minimalny cel finansowy:

Brak

Maksymalnie 300 000 zł w przypadku crowdfundingu udziałowego

Czas trwania zbiórki:

Maksymalnie 3 miesiące.

Opłaty:

Prowizja platformy: 5% zebranej kwoty

Prowizje od wpłaty: zgodnie z taryfą operatorów

Usługi dodatkowe:

Brak


Serwis: www.kolekti.pl

Właściciel:

Ateria Sp. z o.o.
ul. Towarowa 35
61-896 Poznań
kontakt@kolekti.pl

Rodzaje projektów:

Platforma dedykowana wspieraniu tworzenia audiobooków.

Minimalne parametry prezentacji projektu:

Brak informacji. Pomimo tego, że serwis przedstawia się jako platforma finansowania społecznościowego to jest to raczej serwis sprzedaży audiobooków. W regulaminie brak informacji o zasadach zamieszczania projektów.

Minimalny cel finansowy:

Brak informacji

Czas trwania zbiórki:

Brak informacji

Opłaty:

Prowizja platformy: brak informacji

Prowizje od wpłaty: zgodnie z taryfą operatorów

Usługi dodatkowe:

Brak


Serwis: www.megatotal.pl

Właściciel:

SFERA S.C. K. Franek, A. Pawlak, M. Drożdż
ul. Wólczańska 21A
90-731 Łódź
info@megatotal.pl

Rodzaje projektów:

Platforma dedykowana realizacji projektów muzycznych, wydawniczych, filmowych, programistycznych, oraz organizację wydarzeń kulturalnych.

Minimalne parametry prezentacji projektu:

Brak szczegółowych informacji.

Minimalny cel finansowy:

Brak informacji

Czas trwania zbiórki:

Uzależniony od celu finansowego. Na zebranie każdego 1 000 zł jest 1 miesiąc tj. na zebranie 5 000 zł jest 5 miesięcy itp.

Opłaty:

Prowizja platformy: brak informacji

Usługi dodatkowe:

Brak


Serwis: www.mintu.me

Właściciel:

The Sustainers sp. z o.o.
ul. Komisji Edukacji Narodowej 26/46
02-797 Warszawa
kontakt@mintu.me

Minutme

Rodzaje projektów:

Platforma integrująca rynek produktów i usług ekologicznych, promująca świadome wybory konsumenckie, zdrowy styl życia oraz etyczny i odpowiedzialny biznes. Platforma łączy sprzedaż z rozwojem produktów i usług ekologicznych oraz prospołecznych poprzez narzędzia umożliwiające pozyskanie finansowania i  wiedzy od użytkowników platformy.

Minimalne parametry prezentacji projektu:

Opis projektu, opis ekologicznych lub prospołecznych aspektów projektu, informacje o grupie do której jest skierowany projekt, wyzwania związane z realizacją, harmonogram.

Minimalny cel finansowy:

Brak informacji.

Czas trwania zbiórki:

Zgodnie z harmonogramem.

Opłaty:

Prowizja platformy: 7,5% od zebranej kwoty

Prowizje od wpłaty: 2,5% od każdego przelewu

Usługi dodatkowe:

Brak


Serwis: www.myseed.pl

Właściciel:

MIND PROGRESS SP Z O O
ulica Złotoryjska 63
59-220 Legnica
formularz kontaktowy na stronie

myseed

Rodzaje projektów:

Platforma oferuje zarówno finansowanie udziałowe jak i nie udziałowe. Brak ograniczeń w zakresie tematyki oraz celów projektów.

Minimalne parametry prezentacji projektu:

Tytuł (nazwa) Projektu; imię i nazwisko, nazwa lub Projektodawcy; dokładny opis realizacji Projektu; wartość środków pieniężnych potrzebnych na realizację Projektu; okres gromadzenia środków pieniężnych na realizację Projektu (zwany również: „czasem prezentacji Projektu”); realizacji Projektu liczony od momentu uzyskania przez Projekt finansowania, informacje o bonusach.

Minimalny cel finansowy:

Brak informacji.

Czas trwania zbiórki:

Zgodnie z harmonogramem.

Opłaty:

Prowizja platformy: 6,0% od zebranej kwoty

Prowizje od wpłaty: brak informacji

Usługi dodatkowe:

Brak


Serwis: www.polakpotrafi.pl

Właściciel:

Mutual Communications LLC
1712 Pioneer Ave, Cheyenne, WY 82001 USA
kontakt@polakpotrafi.pl

Rodzaje projektów:

Platforma oferuje finansowanie nieudziałowe. Brak ograniczeń w zakresie tematyki oraz celów projektów.

Minimalne parametry prezentacji projektu:

Tytuł (nazwa) Projektu; imię i nazwisko, nazwa lub Projektodawcy; dokładny opis realizacji Projektu; wartość środków pieniężnych potrzebnych na realizację Projektu; okres gromadzenia środków pieniężnych na realizację Projektu (zwany również: „czasem prezentacji Projektu”); realizacji Projektu liczony od momentu uzyskania przez Projekt finansowania, informacje o bonusach.

Minimalny cel finansowy:

1 zł.

Czas trwania zbiórki:

Zgodnie z harmonogramem.

Opłaty:

Prowizja platformy: 7,4% od zebranej kwoty

Prowizje od wpłaty: 2,5% od zebranej kwoty

Usługi dodatkowe:

Brak


Serwis: www.wspieram.to

Właściciel:

Grupa Wspieram.to Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 64
70-479 Szczecin
kontakt@wspieram.to

Rodzaje projektów:

Platforma oferuje finansowanie nieudziałowe. Brak ograniczeń w zakresie tematyki oraz celów projektów.

Minimalne parametry prezentacji projektu:

Tytuł, opis Projektu, cel projektu, określić kwotę, jaka jest potrzebna do jego realizacji, czas na zebranie środków wspierających realizację Projektu, wybrać kategorię Projektu, załączyć video informacyjne.

Minimalny cel finansowy:

Brak

Czas trwania zbiórki:

1 – 120 dni

Opłaty:

Prowizja platformy: 8,5% od zebranej kwoty

Prowizje od wpłaty: 2,5% od zebranej kwoty

Usługi dodatkowe:

Brak


Serwis: www.odpalprojekt.pl

Właściciel:

Beesfund S.A.
ul. Flory 9 lok. 10
00-586 Warszawa
pomoc@odpalprojekt.pl

 

Rodzaje projektów:

Projekty mogą mieć zarówno charakter społeczny, jak i biznesowy. Nie są akceptowane zbiórki na przedsięwzięcia charytatywne. Projekty nie naruszają przepisów prawa.

Minimalne parametry prezentacji projektu:

Przedmiot Projektu, dane Projektodawcy, cena za lub usługę, informacje o przebiegu realizacji projektu, określić od 2 do 10 bonusów oraz treść Umowy.

Minimalny cel finansowy:

Brak.

Czas trwania zbiórki:

Od 2 do 16 tygodni - maksymalnie 1 rok (za zgodą operatora)

Opłaty:

Prowizja platformy: 3,9% od zebranej kwoty (6,9% w przypadku opcji „Bierz ile zbierzesz”).

Prowizje od wpłaty: zgodnie z taryfą operatora

Usługi dodatkowe:

 • obsługa prawna;
 • usługi marketingowe;
 • usługi PR;
 • copywriting i projektowanie nagród;
 • inne.
 • szkolenia z crowdfundingu

Serwis: www.rockmelon.pl

Właściciel:

Payafter Sp. z o.o.
ul. Grabiszyńskiej 12/12
53-501 Wrocław
formularz kontaktowy na stronie

Rockmelon

Rodzaje projektów:

Utwory muzyczne.

Minimalne parametry prezentacji projektu:

Fanpage – podstrona serwisu, na której określony Twórca prezentuje swoją twórczość oraz informacje na jej temat.

Minimalny cel finansowy:

Nie dotyczy.

Czas trwania zbiórki:

Nie dotyczy

Opłaty:

Prowizja platformy: 10% od zebranej kwoty

Prowizje od wpłaty: zgodnie z cennikiem operatora

Usługi dodatkowe:

Brak


Serwis: www.siepomaga.pl

Właściciel:

Siepomaga Sp. z o.o.
ul. Wilczyńskiego 25 E/215
10-686 Olsztyn
siepomaga@siepomaga.pl

 

Rodzaje projektów:

Projekty o charakterze charytatywnym.

Minimalne parametry prezentacji projektu:

Opis projektu, dane teleadresowe, zdjęcia, wymagana kwota, inne dodatkowe informacje.

Minimalny cel finansowy:

Brak

Czas trwania zbiórki:

Brak

Opłaty:

Prowizja platformy: do 6,0% od zebranej kwoty

Prowizje od wpłaty: brak dodatkowej prowizji

Usługi dodatkowe:

Brak


Serwis: www.wspieramkulture.pl

Właściciel:

Fundacja EGER
ul. Wiertniczej 107
02-952 Warszawie
kontakt@wspieramkulture.pl

Wspieramkulture.pl

Rodzaje projektów:

Platforma pomaga sfinansować twórcze projekty 15 różnych kategorii: architektura, design, projekty specjalne, , fotografia, komiks, moda, muzyka, pisanie, rękodzieło, sztuki plastyczne, taniec, teatr i performance, nowe media i wydawnicze. Każdy projekt musi mieć określony wyraźny cel, np. książki, płyty lub stworzenia dzieła sztuki. Realizacja projektu powinna doprowadzić do powstania czegoś konkretnego i zazwyczaj namacalnego.

Platforma nie zajmuje się działalnością charytatywną ani społeczną, nie pośredniczy też w sponsorowaniu czyjegoś pomysłu na życie.

Minimalne parametry prezentacji projektu:

Tytuł, precyzyjny opis projektu, czas trwania zbiórki, budżet projektu, zdjęcia, filmy, opis minimum 3 prezentów, które mogą otrzymać wspierający.

Minimalny cel finansowy:

Brak

Czas trwania zbiórki:

Od 14 do 60 dni

Opłaty:

Prowizja platformy: 11% od zebranej kwoty

Prowizje od wpłaty: zawarta w prowizji platformy

Usługi dodatkowe:

Brak


Serwis: www.fans4club.com

Właściciel:

Fans4Club sp. z o. o.
 ul. Karola Libelta 29a/9
61-707 Poznań
contact@fans4club.com

 

Rodzaje projektów:

Projekty od osób fizycznych, których celem jest udział w rozgrywkach sportowych lub jednostek organizacyjnych realizujących cele i zadania w zakresie sportu.

Minimalne parametry prezentacji projektu:

Tytuł, opis projektu, cel projektu, kwotę, jaką chciałby zebrać, czas na zebranie środków wspierających realizację Projektu, opis i ilość Nagród oraz wartość finansowania odpowiadająca każdej Nagrodzie.

Minimalny cel finansowy:

1 jednostka monetarna właściwa dla Projektodawcy np. 1 PLN, 1 EUR, 1 GBP, 1 USD.

Czas trwania zbiórki:

Brak

Opłaty:

Prowizja platformy: 5% od zebranej kwoty

Prowizje od wpłaty: wysokość prowizji zależy od operatora płatności i jest zgodna z jego cennikiem.

Usługi dodatkowe:

Brak 


Serwis: www.crowdangels.pl

Właściciel:

Crowdfunding sp. z o. o.
al. Solidarności 115/2
00-140 Warszawa
biuro@crowdangels.pl

Crowdangels

Rodzaje projektów:

Tylko projekty udziałowe, tylko dla spółek z o. o. lub projektów na powołanie spółki z o. o.

Minimalne parametry prezentacji projektu:

Biznes plan oraz projekcje finansowe na min. 3 lata, wideo promocyjne projektu (max 5 min. może być amatorskie), określenie celu zbiórki oraz % ilości udziałów dla inwestorów, bonusy dla inwestorów za konkretne progi inwestycji

Minimalny cel finansowy:

10000 zł

Czas trwania zbiórki:

30-180 dni

Opłaty:

Prowizja platformy: 6% zebranej kwoty

Prowizje od wpłaty: w zależności od operatora - paypal lub transferuj.pl - można dokonywać wpłat bezpośrednio na konto

Usługi dodatkowe:

 • tworzenie specjalistycznych serwisów internetowych;
 • zakładanie spółek kapitałowych;
 • usługi marketingowe oraz PR;
 • pisanie uproszczonych biznes planów;
 • tworzenie animacji promocyjnych;

 

Aktualizacja na dzień 5.01.2015r.

Autor:Filip Milewski  


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości