Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Newsy
2016/02/12 14:16:51
Przegląd polskich platform crowdfundingowych 2016 - część 1

Na koniec 2014 roku poraz pierwszy dokonałem zestawienia polskich platform crowdfundingowych. Poniżej prezentuję zestawienie za rok 2015. Ze względu na rozwój jaki nastapił w zeszłym roku tegoroczny przegląd postanowiłem podzielić na trzy cześci. Pierwsza cześć obejmuje klasyczne platformy crowdfoundingowe (udziałowe i dotacyjne). Odrębne zestawienia będą poświęcone crowdfundingowi charytatywnemu oraz serwisom pożyczkowym.

 


Adres platformy: www.beesfund.com

Właściciel: Beesfund S.A.

Adres: ul.Flory nr 9 lok. 1000-586Warszawa

biuro@beesfund.com

Beesfund

Profil platformy: udziałowy (akcje i obligacje)

Rodzaj projektów: projekty o charakterze udziałowym ( akcji, obligacji)

Minimalny zakres opisu:

- szczegółowy opis projektu,

- pożądany cel finansowy,

- proponowane nagrody

Minimalna kwota zbiórki: brak (obowiązuje formuła "flexible funding", czyli bierzesz ile zbierzesz)

Maksymalna kwota zbiórki: 400 000 euro

Czas zbiórki: 2 - 16 tygodni

Prowizje i opłaty

Prowizja: 6,9% + VAT

Prowizja operatora płatności: 2,5%

Usługi dodatkowe

Usługi dodatkowo płatne:

- założenie spółki akcyjnej,

- przygotowanie ów sprzedaży akcji,

- przygotowanie finansowe i marketingowe prospektu,

- obsługa prawna po udanej emisji,

- obsługa wysyłki akcji,

- przechowywania akcji,

- wsparcie w zakresie promocji projektu.

Szacunkowa liczba zrealizowanych projektów w 2015: 2


Adres platformy: www.crowdcube.pl

Właściciel: Crowdcube Sp. z o.o.

Adres: Al. Gen. J. Hallera 180/1853-203Wrocław

crowdcube@crowdcube.pl

Crowdcube

Profil platformy: udziałowy

Rodzaj projektów: udziały w spółce z o.o.

Minimalny zakres opisu:

- informacje o firmie i jej właścicielu,

- informacje o projekcie,

- biznes plan,

- prognoza finansowa.

Minimalna kwota zbiórki: 15 tys. zł

Maksymalna kwota zbiórki: brak danych

Czas zbiórki: do 60 dni

Prowizje i opłaty

Opłata administracyjna: 499 zł od złożonego wniosku

Prowizja: 8%

Opłaty za usługi prawne - po uzyskaniu finansowania: 1300 zł

Opłata za obsługę płatności: zgodnie z cennikiem operatora płatności

Podane opłaty sa opłatami netto

Usługi dodatkowe: 

- obsługa prawna

Szacunkowa liczba zrealizowanych projektów w 2015: brak informacji


Adres platformy: www.crowdangels.pl

Właściciel: Crowdfunding sp. z o. o.

Adres: ul. Solidarności 115/2 00-140 Warszawa

biuro@crowdangels.pl

Crowdcube

Profil platformy: udziałowy

Rodzaj projektów: projekty o charakterze udziałowym (udziały w spółce z o.o., akcji).

Minimalny zakres opisu:

- opis projektu (easer inwestycyjny),

- skrócony biznes planu,

- projekcje finansowe na kolejne lata,

- rejestrowy (jeśli zarejestrowana spółka),

- spółki,

- sprawozdanie finansowe

Minimalna kwota zbiórki: 100 000 zł

Maksymalna kwota zbiórki: nie ustalony

Czas zbiórki: od 30 do 180 dni

Prowizje i opłaty

Opłata za publikację projektu: 999 zł (aktualnie promocja 0 zł)

Prowizja: 6% wartości zbiórki (tylko zakończonych sukcesem)

Usługi dodatkowe

Usługi dodatkowo płatne:

- reklama,

- doradztwo informatyczne,

- projektowania serwisów internetowych oraz stron,

- pisania biznesplanów,

- pisania projekcji finansowych,

- tworzenia teaserów inwestycyjnych,

- świadczenia usług marketingowych,

- filmy promocyjne (animacje 2D oraz whiteboard).

Szacunkowa liczba zrealizowanych projektów w 2015: 1


Adres platformy: www.wspieramkulture.pl

Właściciel: Fundacja EGER

Adres: ul. Wiertniczej 107 02-952 Warszawie

kontakt@wspieramkulture.pl

Wspieramkulture

Profil platformy:  dotacyjny

Rodzaj projektów:

Platforma pomaga sfinansować twórcze projekty 15 różnych kategorii: architektura, design, projekty specjalne, film, fotografia, komiks, moda, muzyka, pisanie, rękodzieło, sztuki plastyczne, taniec, teatr i performance, nowe media i wydawnicze. Każdy projekt musi mieć określony wyraźny cel, np. książki, płyty lub stworzenia dzieła sztuki. Realizacja projektu powinna doprowadzić do powstania czegoś konkretnego i zazwyczaj namacalnego.

Platforma nie zajmuje się działalnością charytatywną ani społeczną, nie pośredniczy też w sponsorowaniu czyjegoś pomysłu na życie.

Minimalny zakres opisu:

 - co próbujesz zrobić,

  - jak chcesz to zrobić,

   - jak zostaną wykorzystane zebrane pieniądze,

    - dlaczego właśnie ty zrealizujesz ten projekt najlepiej,

   -  kto współtworzy z tobą zespół projektowy (jeśli taki masz),

   -  na jakim etapie realizacji projektu jesteś.

Minimalna kwota zbiórki: brak danych

Maksymalna kwota zbiórki: brak danych

Czas zbiórki: od 14 do 60 dni

Prowizje i opłaty:

Prowizja: 11% (obejmuje powizji operatora płatniczego i rozwoju seriwsu)

Usługi dodatkowe: brak

Szacunkowa liczba zrealizowanych projektów w 2015: kilkanaście


Adres platformy: www.ideowi.pl

Właściciel: Ideowi Sp. z o.o.

Adres: ul. Kilińskiego 2 35-005 Rzeszów

kontakt@ideowi.pl

Ideowi

Profil platformy: udziałowy

Rodzaj projektów: wszystkie rodzaje projektów.

Minimalny zakres opisu:

- tytuł i opis projektu wraz z ewentualnymi załącznikami,

- cel finansowy oraz minimalny zapis w projekcie,

- przedmiot oferty lub warunki nabycia udziałów w spółkach realizujących projekt.

Minimalna kwota zbiórki: brak danych

Maksymalna kwota zbiórki: maksymalnie 300 000 zł w przypadku crowdfundingu udziałowego

Czas zbiórki: minimum 30 dni

Prowizje i opłaty:

Prowizja: 5%

Prowizje od wpłaty: zgodnie z taryfą operatorów

Usługi dodatkowe: brak

Szacunkowa liczba zrealizowanych projektów w 2015: 1


Adres platformy: www.fans4club.com

Właściciel: Fans4Club sp. z o.o.

Adres: ul. Karola Libelta 29a/9 61-707 Poznań

contact@fans4club.com

fans4club

Profil platformy: dotacyjny (wspieranie klubów sportowych)

Rodzaj projektów: projekty zgłaszane przez osobę fizyczną, której celem jest udział w rozgrywkach sportowych lub jednostkę organizacyjną realizującą cele i zadania w zakresie sportu, działająca m.in. w formie sportowej spółki akcyjnej, stowarzyszenia, w tym stowarzyszenia kultury fizycznej, związku sportowego, klubu sportowego, itp.

Minimalny zakres opisu:

- tytuł,

- opis projektu,

- cel projektu,

- określić kwotę, jaką chciałby zebrać (zebranie pełnej kwoty nie jest jednak warunkiem uznania Projektu za Projekt zakończony sukcesem), która nie może być mniejsza niż jedna jednostka monetarna właściwa dla Projektodawcy,

- czas na zebranie środków wspierających realizację Projektu

- opis i ilość Nagród oraz wartość finansowania odpowiadająca każdej Nagrodzie.

Minimalna kwota zbiórki: brak

Maksymalna kwota zbiórki: brak

Czas zbiórki: brak

Prowizje i opłaty

Prowizja: 5%

Prowizje od wpłaty: zgodnie z taryfą operatorów

Usługi dodatkowe:

- pomoc w przygotowaniu opisu projektu

Szacunkowa liczba zrealizowanych projektów: 3


Adres platformy: www.mintu.me

Właściciel: The Sustainers sp. z o.o.

Adres: ul. Komisji Edukacji Narodowej 26/46 02-797Warszawa

kontakt@mintu.me

mintume

Profil platformy: Crowdfounding dotacyjny

Rodzaj projektów: Platforma integrująca rynek produktów i usług ekologicznych, promująca świadome wybory konsumenckie, zdrowy styl życia oraz etyczny i odpowiedzialny biznes. Platforma łączy sprzedaż z rozwojem produktów i usług ekologicznych oraz prospołecznych poprzez narzędzia umożliwiające pozyskanie finansowania i  wiedzy od użytkowników platformy.

Minimalny zakres opisu: Opis projektu, opis ekologicznych lub prospołecznych aspektów projektu, informacje o grupie do której jest skierowany projekt, wyzwania związane z realizacją, harmonogram.

Minimalna kwota zbiórki: brak

Maksymalna kwota zbiórki: brak

Czas zbiórki: zgodnie z harmonogramem

Prowizje i opłaty

Prowizja platformy: 7,5% od zebranej kwoty

Prowizje od wpłaty: 2,5% od każdego przelewu

Usługi dodatkowe: brak

Szacunkowa liczba zrealizowanych projektów: 0


Adres platformy: www.odpalprojekt.pl

Właściciel: Beesfund S.A.

Adres: ul. Flory 9 lok. 10 00-586 Warszawa

pomoc@odpalprojekt.pl

OdpalProjekt

Profil platformy: Crowdfounding dotacyjny

Rodzaj projektów: Projekty mogą mieć zarówno charakter społeczny, jak i biznesowy. Nie są akceptowane zbiórki na przedsięwzięcia charytatywne. Projekty nie naruszają przepisów prawa.

Minimalny zakres opisu: Przedmiot Projektu, dane Projektodawcy, cena za lub usługę, informacje o przebiegu realizacji projektu, określić od 2 do 10 bonusów oraz treść Umowy.

Minimalna kwota zbiórki: brak

Maksymalna kwota zbiórki: brak

Czas zbiórki: Od 2 do 16 tygodni - maksymalnie 1 rok (za zgodą operatora)

Prowizje i opłaty

Prowizja platformy: 4,9% od zebranej kwoty (6,9% w przypadku opcji „Bierz ile zbierzesz”).

Prowizje od wpłaty: zgodnie z taryfą operatora

Usługi dodatkowe

-  obsługa prawna;

- usługi marketingowe;

- usługi PR;

- copywriting i projektowanie nagród;

- szkolenia z crowdfundingu. 

Szacunkowa liczba zrealizowanych projektów: kilka


Adres platformy: www.megatotal.pl

Właściciel: SFERA S.C. K. Franek, A. Pawlak, M. Drożdż

Adres: ul. Wólczańska 21A 90-731 Łódź

info@megatotal.pl

Megatotal

Profil platformy: Crowdfounding dotacyjny

Rodzaj projektów: Platforma dedykowana realizacji projektów muzycznych, wydawniczych, filmowych, programistycznych, oraz organizację wydarzeń kulturalnych.

Minimalny zakres opisu: Opis, cel, budżet, avatar, dane osobowe

Minimalna kwota zbiórki: brak

Maksymalna kwota zbiórki: brak

Czas zbiórki: Uzależniony od celu finansowego. Na zebranie każdego 1 000 zł jest 1 miesiąc tj. na zebranie 5 000 zł jest 5 miesięcy itp.

Prowizje i opłaty: brak informacji

Usługi dodatkowe: brak

Szacunkowa liczba zrealizowanych projektów: kilka


Adres platformy: www.fundujesz.pl

Właściciel: Akademickie Stowarzyszenie Edukacji Samorządowej działające przy Uniwersytecie Warszawskim

Adres: ul. Wiejska 12 00-490 Warszawa

uwagi@fundujesz.pl

Fundujesz

Profil platformy: Crowdfounding dotacyjny

Rodzaj projektów: Platforma skupia się wyłącznie na finansowaniu społecznościowym projektów prowadzonych przez organizacje pozarządowe, komitety społeczne, kluby sportowe oraz grupy nieformalne które mają na celu: przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, wyrównywanie szans, próbę rozwiązania jakieś istotnego problemu społecznego, rozwój społeczności. Poprzez organizację warsztatów, zajęć, konkursów, festiwali, wystaw, kiermaszów, rewitalizacji budynków, miejsc spotkań ważnych dla społeczności, akcji społeczno-informacyjnych, itp.

Nie są obsługiwane projekty mające charakter bezpośredniego wsparcia danej osoby np. zbiórka na operację czy rehabilitację.

Minimalny zakres opisu: Opis projektu, budżet, nagrody

Minimalna kwota zbiórki: brak

Maksymalna kwota zbiórki: brak

Czas zbiórki: max. 90 dni

Prowizje i opłaty

Prowizja: 8%

Usługi dodatkowe: brak

Szacunkowa liczba zrealizowanych projektów: kilka


Adres platformy: www.wspieram.to

Właściciel: Grupa Wspieram.to Sp. z o.o.

Adres: ul. Cyfrowa 7 71–741 Szczecin

kontakt@wspieram.to

Wspieramto

Profil platformy: crowdfounding dotacyjny

Rodzaj projektów: Wszystkie rodzaje projektów z wyłączeniem poniższych:

a)    zawierające treści pornograficzne,

b)    zawierające treści niezgodne z prawem lub dobrymi obyczajami, lub dla realizacji których przepisy prawa stawiają szczególne wymogi prawne,

c)    realizacja Projektu wiąże się z produkcją lub jako Nagrody Projektodawca oferuje: kosmetyki, narkotyki, środki odurzające, tytoń, środki medyczne, leki, suplementy diety, broń palną, noże, zwierzęta, gadżety oraz materiały o treści pornograficznej oraz inne, jeżeli Usługodawca uzna, że ich realizacja lub obrót mogą stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia, być sprzeczne z przepisami prawa lub dobrymi obyczajami,

d)    celem realizacji Projektu jest finansowanie działalności gospodarczej,

e)    celem realizacji Projektu jest finansowanie działalności niezgodnej z prawem,

f)     z innych powodów Usługodawca uzna, że realizacja Projektu nie odpowiada idei działalności Serwisu.

Minimalny zakres opisu: Projektodawca zobowiązany jest:

a)    podać tytuł,

b)    podać opis Projektu,

c)    określić cel projektu,

d)    określić kwotę, jaka jest potrzebna do jego realizacji,

e)    wskazać czas na zebranie środków wspierających realizację Projektu,

f)     wybrać kategorię Projektu,

g)    załączyć video informacyjne.

Minimalna kwota zbiórki: 500 zł

Maksymalna kwota zbiórki: brak

Czas zbiórki: brak

Prowizje i opłaty

Prowizja: min. 8,5%

Prowizje od wpłaty: zgodnie z taryfą operatora

Usługi dodatkowe: brak

Szacunkowa liczba zrealizowanych projektów: kilkadziesiąt


Adres platformy: www.polakpotrafi.pl

Właściciel: Mutual Communications LLC

Adres: 1712 Pioneer Ave, CheyenneWY 82001USA

kontakt@polakpotrafi.pl

PolakPotrafi

Profil platformy: crowdfounding dotacyjny

Rodzaj projektów: Wszelkiego rodzaju pomysły, propozycje i zamiary lub plan zorganizowanych działań zmierzających do osiągnięcia określonego celu

Minimalny zakres opisu: Tytuł (nazwa) Projektu; imię i nazwisko, nazwa lub Projektodawcy; dokładny opis realizacji Projektu; wartość środków pieniężnych potrzebnych na realizację Projektu; okres gromadzenia środków pieniężnych na realizację Projektu (zwany również: „czasem prezentacji Projektu”); realizacji Projektu liczony od momentu uzyskania przez Projekt finansowania, informacje o bonusach.

Minimalna kwota zbiórki: 1 zł

Maksymalna kwota zbiórki: brak

Czas zbiórki: brak

Prowizje i opłaty

Prowizja: 7,4%

Prowizja od wpłat: 2,5%

Usługi dodatkowe: brak

Szacunkowa liczba zrealizowanych projektów: kilkaset


Adres platformy: www.wspolnyprojekt.pl

Właściciel: Genesis Capital Sp. z o.o.

Adres: ul. Śląska 21, 81-319 Gdynia

pomoc@wspolnyprojekt.pl

Wspolnyprojekt

Profil platformy: crowdfunding dotacyjny

Rodzaj projektów: pomysł (przedsięwzięcie) o charakterze gospodarczym lub społecznym.

Minimalny zakres opisu: Jasny cel projektu, zakłada potrzebną kwotę (Twój cel finansowy) oraz proponuje nagrody dla wspierających.

Minimalna kwota zbiórki: brak

Maksymalna kwota zbiórki: brak

Czas zbiórki: min. 2 tygodnie - max. 90 dni (z możliwością przedłużenia)

Prowizje i opłaty

Prowizja: 7% netto (+VAT)

Prowizja od wpłaty: 2,5%

Usługi dodatkowe: brak

Szacunkowa liczba zrealizowanych projektów: kilkadziesiąt


Adres platformy: www.wspolnicy.pl

Właściciel: Genesis Capital Sp. z o.o.

Adres: ul. Pułaskiego 9/14 81-319 Gdynia

biuro@genesiscapital.pl

Wspolnicy

Profil platformy: crowdfunding udziałowy

Rodzaj projektów: brak szczegółowych informacji

Minimalny zakres opisu: brak danych

Minimalna kwota zbiórki: brak danych

Maksymalna kwota zbiórki: brak danych

Czas zbiórki: max. 60 dni (z możliwością przedłużenia)

Prowizje i opłaty

Prowizja: 7% netto (+VAT)

Prowizja od wpłaty: 2,6%

Opłata za publikację projketu: 300 zł netto.

Usługi dodatkowe:

- generator prezentacji multimedialnych:

-  generator wycen i prognoz finansowych;

- konwerter oferty na memorandum informacyjne;

- prowadzenie wieloosobowych spotkań online (zgodnie z cennikiem ClickMeeting).

Szacunkowa liczba zrealizowanych projektów: 0


Adres platformy: www.kickin24.com

Właściciel: Kickin24 Sp. z o.o.

Adres: ul. Wiślana 8, 00-317 Warszawa

info@kickin24.com

Kickin24

Profil platformy:  dotacyjny (wspieranie klubów sportowych)

Rodzaj projektów: projekty wspierające rozwój klubów sportowych (np. zakup zawodników, zakup autokaru dla drużyny, akademi piłkarskiej)

Minimalny zakres opisu: brak danych

Minimalna kwota zbiórki: brak danych

Maksymalna kwota zbiórki: brak danych

Czas zbiórki: brak informacji

Prowizje i opłaty

Prowizja: 5%

Prowizja od wpłaty: zgodnie z cennikiem operatora

Usługi dodatkowe:

- mobilna

Szacunkowa liczba zrealizowanych projektów: 2


Informacje zostały zebrane w dniach 8 - 15 lutego 2016 roku.

Dane pochodzą ze stron internetowych i dostępnych na nich i regulaminów serwisów.

Aktualizacja w dniu 18 lutego 2016 roku (zakres: dodano informację o serwisie Kickin24.com)

Autor:Filip Milewski  


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości