Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Benchmarking klastrów w Polsce
Benchmarking klastrów w Polsce

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prowadzi cykliczne badania benchmarkingowe klastrów (2010, 2012 i 2014). Głównym celem benchmarkingu jest określenie aktualnego stanu rozwoju klastrów, przeanalizowanie zmian, jakie zaszły w klastrach w okresie dokonywanej obserwacji oraz zarekomendowanie działań na przyszłość. Raporty zawierające wyniki badań stanowią bazę wiedzy na temat klastrów działających w Polsce, przydatną w wielu dziedzinach związanych ze wspieraniem wzrostu konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw oraz rozwoju regionów.

Wyniki 2014

Do ostatniego badania benchmarkingowego (2014) zaproszono 35 klastrów, w tym 31 uczestniczących w poprzednich edycjach badania. Pozwoliło to określić trendy zachodzących zmian w głównych obszarach działań klastrów, tj. zasobach klastrów, ich procesach, wynikach oraz potencjale wzrostu. Do badania zaproszono również blisko 620 przedstawicieli członków klastrów, w szczególności przedsiębiorców, których opinie na tematy związane z korzyściami z uczestnictwa w klastrze, czy jakością działań koordynatora uwzględniono przy formułowaniu wniosków i rekomendacji z badania.

Poniżej prezentujemy kilka najważniejszych wniosków z analizy badanej grupy klastrów:

  • przedsiębiorcy stanowią ponad 81% członków klastrów (w tym 44,4% to mikro przedsiębiorcy, 49,7% mali i średni oraz 5,9% duże firmy), co w porównaniu do ich udziału w 2012 roku – 74% badanej populacji – świadczy o wzroście wiedzy i zainteresowania przedsiębiorców korzyściami wynikającymi z uczestnictwa w klastrach;
  • członkowie badanych klastrów (1917) zatrudniają prawie 100 tys. pracowników - klastry stanowią więc istotne źródło nowych miejsc pracy i są centrami wzrostu gospodarczego;
  • w ciągu dwóch ostatnich lat nastąpił 7% przyrost zatrudnienia (ok. 6,6 tys. osób) w podmiotach należących do grupy badanych klastrów, co w porównaniu do prawie niezmiennego stanu zatrudnienia w Polsce potwierdza znaczenie klastrów w tym zakresie;
  • liczba członków klastrów w okresie 2012-2014 wzrosła o ok. 41% (560 podmiotów);
  • prawie wszystkie badane klastry posiadają strategię rozwoju, a w ok. 90% (29 na 32) spisaną w formie dokumentu;
  • ponad 51% przedsiębiorstw należących do klastrów zadeklarowało prowadzenie działalności B+R, a 58% przedsiębiorstw klastrowych zadeklarowało wdrożenie innowacji w ciągu ostatnich dwóch lat, co potwierdza tezę, iż klastry są środowiskiem proinnowacyjnym;
  • zaobserwowano zróżnicowany stopień wdrażania innowacji objętych ochrona prawną (10 na 35 klastrów wprowadziło ochronę prawną).

Dla każdego z koordynatorów opracowano indywidualny raport zawierający analizę wskaźników danego klastra na tle wskaźników badanej grupy oraz propozycję działań usprawniających dalszy rozwój. Raporty dedykowane zostały przekazane zainteresowanym klastrom podczas indywidualnych sesji doradczych.

Zachęcamy do zapoznania się z raportami z badań benchmarkingowych klastrów:

Benchmarking 2014

Benchmarking 2012

Benchmarking 2010


powrót | do góry | strona główna | mapa serwisu | kalendarium | regulamin serwisu | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości